Πολωνία / Rzeszow
Szkola Podstawowa

(4 Φωτογραφίες)

Δανία / Arhus
Rundhojskolen

(4 Φωτογραφίες)

Ιταλία / Torre de’ Passeri
Istituto Comprensivo

(6 Φωτογραφίες)

Ελλάδα / Καρδίτσα
14ο Δημοτικό Σχολείο

(3 Φωτογραφίες)

Αγγλία / Whitehill Community Primary School

(2 Φωτογραφίες)

Δανία / Arhus
Rundhojskolen

(2 Φωτογραφίες)